ESHOP Menu
Your Cart

Privacy Policy

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Ο ιστότοπος μας www.pilatesorgana.grr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αποκαλύψουμε τα προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία σας όπως απαιτείται από το νόμο και όταν πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων μας ή / και τη συμμόρφωσή μας με δικαστική διαδικασία, δικαστική απόφαση ή νομική διαδικασία που επιδόθηκε στον ιστότοπό μας.

Ο ιστότοπος μας www.pilatesorgana.gr διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας.

Ο επισκέπτης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

Επισκέπτες ή χρήστες του ιστότοπου μας www.pilatesorgana.gr που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του, μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους κι εφόσον το γεγονός γνωστοποιηθεί προς εμάς, η εταιρία μας διαγράφει όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Η επιχείρηση μας και ειδικότερα το τμήμα marketing, είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του.

Αν εγγραφείτε σε κάποιο από τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να σας στείλουμε τις πληροφορίες που ζητήσατε. Θα έχετε πάντα τη δυνατότητα να διαγραφείτε από την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν δεν θέλετε η επιχείρηση μας να επικοινωνήσει μαζί σας στο μέλλον, ενημερώστε μας στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών: info@Pilates Organa.gr

Καθώς η επιχείρησή μας θα συνεχίσει να εξελίσσεται καθώς εισάγουμε νέα προϊόντα και ως εκ τούτου κατά καιρούς, η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να ενημερωθεί. Θα χρησιμοποιήσουμε μόνο τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ισχύει την στιγμή που έχουμε συλλέξει τα προσωπικά σας στοιχεία.

Μελλοντικά στα πλαίσια της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών μας υπάρχει η πιθανότητα να παραλάβετε πληροφοριακό υλικό για νεα προϊόντα κ υπηρεσίας μας.


Σύμβαση χρήσης

Ο επισκέπτης των σελίδων και των υπηρεσιών του ιστότοπου μας www.pilatesorgana.gr παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους ανωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο.

Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του ιστότοπου www.pilatesorgana.gr. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του ιστότοπου.

Ο επισκέπτης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου www.pilatesorgana.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη αποδοχή των όρων αυτών.


Ασφάλεια Συναλλαγών

Όλες οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω του Secure Server. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση για τη διασφάλιση πληροφοριών που αποστέλλονται από τον υπολογιστή σας στους διακομιστές μας.

Πρακτική Εφαρμογή της Οδηγίας 11/2013

Από τις 9 Ιανουαρίου 2016 ισχύει η Ευρωπαϊκή Οδηγία 11/2013 η οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ70330/2015 και αφορά την εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων online και offline.

Για την Ελλάδα οι φορείς επίλυσης διαφορών είναι

ο Συνήγορος του καταναλωτή http://www.synigoroskatanaloti.gr/

και για τα τραπεζικά θέματα ο Τραπεζικός Μεσολαβητής http://www.hobis.gr

Εκτός της παραπάνω οδηγίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση, την 15η Φεβρουαρίου έθεσε σε λειτουργία ένα Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών ODR για τις online συναλλαγές όπου μπορούν οι καταναλωτές αλλά και οι έμποροι ή πάροχοι υπηρεσιών να χρησιμοποιούν για την επίλυση διαφορών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο σύνδεσμος προς τον φορέα αυτόν είναι http://ec.europa.eu/consumers/odr