Ευχαριστούμε τo Training Zone Skg που μας εμπιστεύθηκε να εξοπλίσουμε τον χώρο της με τα όργανα pilates που σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε εξ' ολοκλήρου στην Ελλάδα.